Alle berichten in de categorie “Studio Beets nieuws

Testimonials

“Geen zweverig gedoe bij studioBEETS; Andrea richt zich vooral op de fysieke kant van yoga. Met veel geduld en aandacht voor de juiste techniek en details. Daadoor zie je al snel verbeteringen. Relaxte sfeer in een prettig kleine groep.”  –    Saskia

“Andrea praat je heel goed door de oefeningen heen waardoor je de oefening heel precies uitvoert. Ze corrigeert ook je houding als je dit kunt verbeteren. Ik haal op deze manie meer uit een yogales dan ik voorheen deed. De groepen zijn niet al te groot en worden gegevenin een fijne ruimte.” –   Doesjka

“Na jarenlange rugklachten met uiteindelijk een hernia als gevolg, ben ik begonnen aan yoga bij Andrea. Waar bepaalde oefeningen in het begin bijna niet te doen waren zonder pijn of angst merkte ik,  na een paar lessen series,  opeens,  dat die angst weg was. Ik kon gewoon de oefening meedoen zonder extra’ hulpmiddelen. Nu, na twee jaar yoga, heb ik eigenlijk nooit meer last van mijn rug, zelfs niet meer met fysiek werk. Een goeie motivatie dus om de lessen  bij Andrea te blijven volgen, Het is er fijn en gezellig!”   –    Meriam

Proefmaand Yoga in September

NOG NOOIT OP LES GEWEEST BIJ STUDIOBEETS?
YOGA PROEFMAAND voor maar 25 euro

PROEF WAT YOGA VOOR JOU KAN BETEKENEN
OP 4 DONDERDAGEN START : 18.30 TOT 20.00

of

OP 4 VRIJDAGOCHTENDEN START : 9.30 TOT 11.00

MELD JE AAN

Ik ga 4 proeflessen volgen op

donderdagavond 18.30 uurvrijdagochtend 9.30 uur

in de maand september

je naam (verplicht)

je e-mail adres (verplicht)

je bericht

Algemene voorwaarden Yoga Studio Beets

Algemene voorwaarden Yoga Studio Beets

Downloaden Voorwaarden

Artikel 1:
Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1.
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten
zoals blessures, fysieke beperkingen, gezondheidproblemen of zwangerschap van te voren te melden
aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij
twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te
raadplegen.
1.2
De Yoga Studio Beets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3
Yoga Studio Beets is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, zowel direct als indirect,
respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
Artikel 2:
Overeenkomst/Inschrijving
2.1.
De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen en afgeven van het inschrijfformulier aan
Yoga Studio Beets. Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene
Voorwaarden.
2.2.
De deelnemer schrijft zich in voor een cursus van 10 lessen. Hij geeft zich op voor een vaste
lestijd/lesdag. Een gemiste les kan op een andere dag ingehaald worden tijdens deze cursusperiode.
Het inhalen van een les is enkel alleen mogelijk als je je afwezigheid uiterlijk een 2 uur voor aanvang
doorgeeft aan de docent. Er dient dan een afspraak gemaakt te worden voor een inhaalles. Het
inhalen van lessen is onder voorbehoud van de open plek in die desbetreffende les. Bij niet
nagekomen afspraak voor een inhaalles, komt de les te vervallen. Een maand voordat de volgende 10
lessen reeks begint, kan de deelnemer opnieuw besluiten of hij mee wil doen met de volgende 10
lessen.
2.3
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen
restitutie plaats van het lesgeld.
Artikel 3:
Betaling en Opzeggen
3.1
De betaling van de 10 lessen geschiedt voorafgaand aan de lessenreeks middels overschrijving naar
het Triodos bankrekeningnummer NL66 TRIO 0254699219 ten name van Studio Beets. Er kan ook in
overleg in 2 termijnen betaald worden.
Artikel 4:
Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1
Op feestdagen en in de schoolvakanties is Yoga Studio Beets gesloten. Gemiddeld zijn er 40
lesweken per jaar.
Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail & website.
4.2
Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Yoga
Studio Beets voor bepaalde tijd worden opgeschort.
4.3
Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden
(bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les op een andere dag of aan het
einde van de 10 lessenreeks inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yoga Studio Beets.
Artikel 5:
Zwangerschap of ziekte
5.1.
Bij langdurige ziekte kan in overleg met Yoga Studio Beets de lessen voor bepaalde tijd worden
opgeschort.
5.2.
De cursist is verplicht om bij zwangerschap de docent op de hoogte te brengen. Het is dan raadzaam
om in overleg met de docent naar een speciale zwangerschaps – les te wisselen.
5.3
Indien deelnemer wegens zwangerschap wil/moet stoppen met de yogalessen geldt er een
opzegtermijn van één maand.
Artikel 6:
Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1.
De Yoga Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de
prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief & website.
6.2.
De Yoga Studio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma
te wijzigen. Dit gebeurd altijd voorafgaand aan een 10 lessen reeks/cursus.

praktische informatie

 • Draag makkelijk zittende kleding (sokken en extra vest voor einde van de les)
 • In de les werk je op blote voeten
 • Alle lesmaterialen zijn in de studio aanwezig
 • Er is een aparte kleedruimte met toilet
 • De lessen duren 90 minuten
 • Er is altijd voldoende  parkeer gelegenheid voor de deur. Vanaf 18.00 gratis parkeren.
 • Max. 7 deelnemers per les (vol=vol)
 • Graag uiterlijk 5 minuten voor les aanwezig. Deur opent 15 minuten voor aanvang
 • Neem geen warme maaltijd vlak voor de les

Andrea & Yoga

rooster, tarieven & voorwaarden

MAANDAG 

DONDERDAG

VRIJDAG

19.45 – 21.15

6,13,20,27 Mei

3,17,24 Juni      

1,8 juli

 

 

 

18.30 – 20.00 

4,11,18 April

9,16,23 Mei

 

 

 

 

 

09.30 – 11.00 

10,17,24 Mei

7,14,21,28 Juni   

5 Juli

 

 

 

 

 10 lessen  van 90 minuten / euro 137,50

 • Je schrijft je in voor 10 lessen op een vaste lesdag/tijd. Je kunt het inschrijfformulier bij ons in de studio invullen na de proefles.
 • Voor de proefles en alle lessen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 
 • Je betaald geen inschrijfkosten bij Yoga Studio Beets en je zit nooit langer dan 10 lessen vast. Een maand voordat een nieuwe 10 lessen-serie begint, geef je aan of je door gaat.
 • Een gemiste les kun je, in overleg met Andrea, binnen de reeks, van 10 lessen, op een andere dag inhalen. (i.vm. de planning en aantal mensen )
 • Er vindt  geen restitutie plaats bij gemiste lessen.  
 • In de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen, dit wordt via de mail en op de website gepubliceerd . Gemiddeld 40 lesweken per jaar.
 • Het verschuldigde lesgeld dient voor het begin van de cursus betaald te worden.  De cursist ontvangt een factuur via de mail. Het lesgeld kan in overleg in 2 termijnen betaald worden.   Triodos banknummer NL 66 TRIO 0254699219 t.n.v. studiobeets Rotterdam 

Download hier de algemene voorwaarden.