Privacy statement Algemene voorwaarden Yoga Studio Beets

 

 

Algemene voorwaarden Yoga Studio Beets

Downloaden Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten zoals blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap van te voren te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2

De Yoga Studio Beets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3

Yoga Studio Beets is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Artikel 2:

Overeenkomst/Inschrijving

2.1.

De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen en afgeven van het inschrijfformulier aan Yoga Studio Beets. Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2.2.

De deelnemer schrijft zich in voor een cursus van 7 of 14 lessen. Hij geeft zich op voor een vaste lestijd/lesdag. Een gemiste les kan op een andere dag ingehaald worden tijdens deze cursusperiode. Het inhalen van een les is enkel alleen mogelijk als je je afwezigheid uiterlijk 2 uur voor aanvang doorgeeft aan de docent. Er dient dan een afspraak gemaakt te worden voor een inhaalles. Het inhalen van lessen is onder voorbehoud van de open plek in die desbetreffende les. Bij niet nagekomen afspraak voor een inhaalles, komt de les te vervallen. Twee weken voordat de volgende  lessen reeks begint,  kan de deelnemer opnieuw besluiten of hij mee wil doen met de volgende lessenreeks.

2.3 

Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4

De studio houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM ivm Covid-19.

Er kan alleen les gevolgd worden zonder verkoudheids/griepklachten/reuk en geurverlies.  De cursist kan in het geval van bovengenoemde klachten de lessen online live vanuit huis volgen. Voor de docent geldt hetzelfde: als hij klachten heeft,  wordt de les online live via het platform Zoom gegeven. Mocht er een Lock-down zijn dan worden alles lessen digitaal verzorgd en vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3:

Betaling en Opzeggen

3.1

De betaling van het lesgeld geschiedt voorafgaand aan de lessenreeks middels overschrijving naar het Triodos bankrekeningnummer NL66 TRIO 0254699219 ten name van Studio Beets. Er kan ook in overleg in 2 termijnen betaald worden.

Artikel 4:

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1

Op feestdagen en in de schoolvakanties is Yoga Studio Beets gesloten. Gemiddeld zijn er 36 tot 40 lesweken per jaar.

Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail & website.

4.2

Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Yoga Studio Beets voor bepaalde tijd worden opgeschort.

4.3

Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les op een andere dag of aan het einde van de  lessenreeks inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yoga Studio Beets. 

Artikel 5:

Zwangerschap of ziekte

5.1.

Bij langdurige ziekte kan in overleg met Yoga Studio Beets  de lessen voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.2.

De cursist is verplicht om bij zwangerschap de docent op de hoogte te brengen. Het is dan raadzaam  om bij 12 weken zwangerschap  in overleg met de docent naar een speciale zwangerschaps – les te wisselen..

5.3

Indien deelnemer wegens zwangerschap wil/moet stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6:

Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1.

De Yoga Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief & website.

6.

De Yoga Studio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma te wijzigen. Dit gebeurd altijd voorafgaand aan een lessen reeks/cursus.